Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi