O nás

Oddělení Speciálních technologií je součástí Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně. Zabývá se především vývojem technologií a konstrukcí technologických zařízení, které představují nezbytné zázemí pro stavbu elektronově optických přístrojů pracujících ve vakuovém, resp. ultravakuovém prostředí. Mezi tyto technologie patří především svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem (paprskem), pájení ve vakuu, vývoj a výroba vakuových průchodek, apod.

Skupina se dále zabývá magnetronovým naprašováním a charakterizací tenkých vrstev. Vytváříme povlaky (např.Al, Si ,Mo, Ti, Ni, Ag, C, ITO, Nb, W, TiN, Si__3__N__4__, SiO__2__ a jejich kombinace). Připravujeme multivrstvé systémy pro rentgenovou optiku s nanometrovými tloušťkami dvouvrstev o sumární tloušťce desetin mikrometru s přesností v oblasti desenin nanometru. Spolupráce s ovrstvovacími centry v ČR vedla k zkoumání perspektivních povlaků uhlíku, nitridu uhlíku a nanostrukturovaných multivrstev a nanokompozitů na bázi uhlíku pro nástroje. V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v ČR nabízejících charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým impaktním testerem.