K čemu slouží vakuové průchodky?

Vakuové průchodky jsou elektrické jedno či více-vodičové. Slouží k elektrickému propojení míst s rozdílným tlakem okolní atmosféry. Vakuové průchodky jsou konstruované pro situace, kdy na jedné straně je vakuum a na druhé straně většinou vzduch o běžném atmosférickém tlaku. Konstrukce průchodky zajišťuje nepropustnost pro plyny (vakuo-těsnost), která je důležitá pro udržení dobrého vakua. Vakuové průchodky jsou obyčejně použitelné i pro větší rozdíly tlaků než je jedna atmosféra. Další informace může nalézt zde.

Průchodky jsou tvořeny skleněným zátavem v kovovém tělísku, které je možno zapájet nebo zavařit do otvoru. Svařování je často prováděno elektronovým svazkem.