Jaký je pracovní tlak ve vakuové komoře elektronové svářečce?

Tlak v pracovní komoře elektronové svářečky se pohybuje v řádu 10^^-3^^ až 10^^-5^^ mbar, tedy 10^^-1^^ až 10^^-3^^ Pa. Tlak v okolí katody v elektronové trysce by měl být co nejlepší (lepší než asi 10^^-4^^ mbar), aby se zabránilo přeskokům vysokého napětí a ochránila se žhavá katoda.