Katoda

From what is produced the cathode for the electron welder?

The cathode (an electron source) for electron beam welding is usually made of tungsten, or tantalum. The reason is the high temperature needed to melt the metal. Operating temperature cathode exceeds 2500 °C, which is necessary to overcome the work function of metal and allow transfer of electrons into space.

More information can be found in the article cathode.

Tags:

Katoda

Tzv. „vodivostní“ elektrony pohybující se v krystalické mřížce kovů získáme pro naše potřeby jejich emisí do vysokého vakua, tj. do plynného prostředí tak zředěného, že se v něm elektrony mohou pohybovat bez srážek s molekulami plynu po dráze dlouhé v průměru několik metrů (střední volná dráha). Kinetickou energii potřebnou k jejich emisi, tj. k překonání tzv. potenciálové bariéry existující při povrchu kovu, jim dodáme ohřevem emitoru na vysokou teplotu.

Tags:
Syndicate content