Vacuum feedthroughs

Výroba a návrh elektrických vakuových průchodek.

K čemu slouží vakuové průchodky?

Vakuové průchodky jsou elektrické jedno či více-vodičové. Slouží k elektrickému propojení míst s rozdílným tlakem okolní atmosféry. Vakuové průchodky jsou konstruované pro situace, kdy na jedné straně je vakuum a na druhé straně většinou vzduch o běžném atmosférickém tlaku. Konstrukce průchodky zajišťuje nepropustnost pro plyny (vakuo-těsnost), která je důležitá pro udržení dobrého vakua. Vakuové průchodky jsou obyčejně použitelné i pro větší rozdíly tlaků než je jedna atmosféra.

Production and developement of the vacuum feedthroughs

In our department we develop and produce vacuum feedthroughs based on glass-to-metal seal (matched kovar-glass or compression seal). The feedthroughs can be welded to custom flanges.

Syndicate content