PDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky