PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky