Biblio

Export 2 results:
Sort by: Author Keyword Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
Journal Article
Hrabovský, M. - Kopřiva, M. - Kubínek, R.  Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice. Jemná mechanika a optika, , roč. 50, 2005, p. 5–7, ISSN 0447-6441.
Miscellaneous
USB.org  Universal Serial Bus Specification. USB Implementers Forum, Inc., 2000.