Biblio

Export 2 results:
Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z   [Show ALL]
U
USB.org  Universal Serial Bus Specification. USB Implementers Forum, Inc., 2000.
Hrabovský, M. - Kopřiva, M. - Kubínek, R.  Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice. Jemná mechanika a optika, , roč. 50, 2005, p. 5–7, ISSN 0447-6441.