Biblio

Export 4 results:
Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
K
Daněk, L.  Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 vyużitím reżimu REM. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, ISBN 80-239-2268-8.
Vlček, I. - Zobač, M.  Kříżový stolek do stolní elektronové svářečky. Jemná mechanika a optika, , roč. 51, 2006, p. 214–216, ISSN 0447-6441.
Zobač, L. - Zobač, M.  Kryochirurgický přístroj pro jemné operace. Jemná mechanika a optika, , 51, 2006, p. 13–15, ISSN 0447-6441.