Inovace elektronové svářečky

TitleInovace elektronové svářečky
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2006
AuthorsZobač, M.
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-7957-4