%0 Conference Paper
%B PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
%D 2004
%T Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem
%A Martin Zobač
%E I. Müllerová
%C Brno
%I ÚPT AV ČR
%P 65–70
%@ 80-239-4561-0