%0 Thesis
%D 1998
%T Zobrazování svarů v elektronové svářečce
%A Martin Zobač
%C Brno
%I Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, Ústav radioelektroniky
%9 masters