%0 Journal Article
%J Jemná mechanika a optika
%D 2005
%T Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice
%A M. Hrabovský
%A M. Kopřiva
%A R. Kubínek
%P 5–7
%V roč. 50