%0 Journal Article
%J Jemná mechanika a optika
%D 2006
%T Kryochirurgický přístroj pro jemné operace
%A Ladislav Zobač
%A Martin Zobač
%P 13–15
%V 51