%0 Book
%D 1982
%T Zkoumání látek elektronovým paprskem
%A V. Hulínský
%A K. Jurek
%C Praha
%I SNTL