PDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky

NadpisPDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2006
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2006
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-7957-4