%0 Conference Proceedings
%B PDS 2003
%D 2004
%T PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
%E I. Müllerová
%C Brno
%I ÚPT AV ČR
%@ 80-239-2268-8