Co je to svařování elektronovým svazkem?

Tavné svařování

V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, obyčejně začátkem listopadu. Probíhá v laboratoři elektronového svařování, kde je umístěna funkční elektronová svářečka, s jejíž pomocí je návštěvníkům populární formou vysvětleno, jak toto zařízení funguje a nač se používá. Součástí je i praktická ukázka.

Definice tavného svařování

 • Svařování znamená spojování, např. ze dvou kovových součástí jednu.
 • Součásti přiložíme, v místě styku ohřejeme až do roztavení a spojení součástí v tekuté fázi.
 • K ohřevu používáme fokusovaný elektronový svazek.

Oblasti použití elektronového svařování v průmyslu

 • S tímto způsobem svařování nesetkáme běžně jako např. se svařováním el. obloukem, plamenem atd.
 • Hlavní použití je v jaderném, kosmickém, automobilovém a leteckém průmyslu.

Příklady použití elektronového svařování v ÚPT

 • Pro vakuovou a kryogenní techniku.
 • Svařování vakuových potrubí, kolen, ventilů, komor z nerez oceli.
 • Svařování membránového vlnovce, tl. nerezových membrán 0,05 mm tj. příklad „jemné“ práce.
 • Spojování materiálů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi, např. svar hliník-titan, použití v kryogenní technice.

Příklady svarů součástek, které byly provedeny v ÚPT, můžete vidět v [[image/tid/2 obrazové galerii]].

Klíčové vlastnosti svařování elektronovým svazkem

 • Elektrony pronikají do hloubky materiálu značnou rychlostí.
 • Na jeden průchod svazku je možné provařit úctyhodné tloušťky materiálu: hliník až 30 cm, nerez až 10 cm (my máme 1 cm smile ).
 • Vysoká produktivita práce.
 • Svar je pohledový, malá tepelně ovlivněná zóna a malé deformace po svaření.
 • Materiály nebo kombinace jinou metodou nesvařitelné

Domácí využití elektronového svazku

 • Nejběžněji v TV obrazovce (CRT ne LCD).
 • Ve skleněné obrazovce je vakuum.
 • V obrazovce je zdroj elektronů – žhavená katoda.
 • Po emisi elektronů z katody jsou tyto urychleny elektrostatickým polem → vysoké napětí.
 • V obrazovce jsou potřebné optické prvky pro ovládání svazku: čočka, korekční prvky, vychylovací systém.

Uspořádání elektronové svářečky

 • Svářečka není skleněná.
 • Urychlovací napětí je vyšší – my máme 60.000 Voltů.
 • Jinak je to skoro to co TV.
 • Nebo je to také „výkonný technologický“ rastrovací elektronový mikroskop (s horším rozlišením) – my máme až 2 kW ve svazku.

Typy elektronových svářeček

 • Mrňavé, jako je ta naše. Dokážeme ale navařit koncovky na 5 metrů dlouhé trubky.
 • Obří. Kdo včas neuteče, bude vyčerpán.

Gravírování

 • Praktická ukázka nebude svařování, ale gravírování, tzn. přenesení grafiky (textu, obrázku) pomocí elektronového svazku na kovový povrch.
 • Zfokusovaným elektronovým svazem rastrujeme po obdélníkové oblasti, kde se pohybuje svazek menší rychlostí, materiál je přetaven, a vzniká tak kontrast.
 • „Vypálíme“ Vám svazkem Vaše skupinové foto.