Biblio

Export 147 results:
Sort by: Autor Keyword Nadpis Typ [ Rok  (Asc)]
2005
Jánský, P. - Lencová, B. - Zlámal, J.  Optimalizace optiky elektronové svářečky. Jemná mechanika a optika, , roč. 50, 2005, s. 46–48, ISSN 0447-6441.
Hrabovský, M. - Kopřiva, M. - Kubínek, R.  Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice. Jemná mechanika a optika, , roč. 50, 2005, s. 5–7, ISSN 0447-6441.
Stone, N.J. - Stuchbery, A.E. - Danchev, M. - Pavan, J. - Timlin, C.L. - Baktash, C. - Barton, C. - Beene, J.R. - Benczer-Koller, N. - Bingham, C.R. et al.  First nuclear moment measurement with radioactive beams by recoil-in-vacuum method: g-factor of the 2(1)(+) state in Te-132. Physical Review Letters, 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 94 (19), 2005, s. 205-208, ISSN 1434-6001, DOI 10.1140/epjad/i2005-06-123-0. Abstract
Dupák, L.  Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění. Brno: Fakulta strojního inżenýrství VUT v Brně, Ústav fyzikálního inżenýrství, 2005.
2006
Voges, K. - Welters, T. - Böhm, S. - Dilger, K.  The Application of Monte-Carlo Methods to Electron-Beam Interactions with Solids for the Prediction of Micromachining Capabilities. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 46–50.
NATIONAL INSTRUMENTS  DAQ M Series User Manual. National Instruments Corp., 2006.
Dilthey, U. - Masny, H.  Diagnosis and Beam Measurement in Non-Vacuum Electron Beam Welding. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 61–65.
Dupák, L. - Zobač, M.  Electron Beam Micromachining. Recent Trends (10th seminar), Brno: , 2006, s. 15–16, ISBN 80-239-6285-X.
Zenker, R. - Buchwalder, A. - Thiemer, S. - Backofen, J.  Electron Beam Surface Countouring. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 78–84.
Bärtle, J. - Löwer, T. - von Dobeneck, D.  Electron beam welding beyond the ordinary scale. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 41–45.
Koleva, E. - Menhard, C.G. - Löwer, T. - Mladenov, G.  Emittance Calculation Based on the Current Distribution Measurements at Changes of the Beam Focusing. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 51–65.
Dupák, L. - Zobač, M. - Dupák, J. - Vlček, I.  Experimental Device for Electron Beam Micromachining. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 272–275.
Menhard, C.G.  Fast measurements of important electron beam parameters by variation of beam focusing. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2, 2006, s. 11–12.
Fath, J. - Löwer, T.  Industrial Applications of Backscattered Electrons in Modern EB-Welding Machines. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 66–69.
Zobač, M.  Inovace elektronové svářečky. PDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2006, s. 59–60, ISBN 80-239-7957-4.
Dilthey, U. - Dorfmüller, T.  Micro electron beam welding. Microsystem Technologies, Springer-Verlag, 12, 2006, s. 626–631, ISSN 1432-1858, DOI 10.1007/s00542-006-0082-6. Abstract
Goldman, A.  Modern Ferrite Technology. New York: Springer, 2006, s. 438, ISBN 978-0-387-28151-3.
[Anonym]  Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies. Proceeding of the EBT 2006, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006.
[Anonym]  Recent Trends (10th seminar). Recent Trends (10th seminar), Brno: ÚPT AV ČR, 2006, ISBN 80-239-6285-X.
Dance, B.G.I. - Buxton, A.L.  Surfi-Sculpt™ : A New Electron Beam Processing Technology. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, s. 70–77.
Vlček, I. - Zobač, M.  Kříżový stolek do stolní elektronové svářečky. Jemná mechanika a optika, , roč. 51, 2006, s. 214–216, ISSN 0447-6441.