Mikroobrábění elektronovým svazkem

NadpisMikroobrábění elektronovým svazkem
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsZobač, M.
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-2268-8