Mikroobrábění elektronovým svazkem

NadpisMikroobrábění elektronovým svazkem
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2002
AuthorsZobač, M.
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2002 Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-9915-5