%0 Conference Paper
%B PDS 2002 Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika
%D 2002
%T Mikroobrábění elektronovým svazkem
%A Martin Zobač
%E I. Müllerová
%C Brno
%I ÚPT AV ČR
%P 49–50
%@ 80-239-9915-5