%0 Journal Article
%J Jemná mechanika a optika
%D 1999
%T Elektronové dělo pro svařování v přístrojové technice
%A Dupák, Jan
%A Ivan Vlček
%P 239–241
%V roč. 44