%0 Journal Article
%D 2006
%T Vytváření jemných otvorů do křemenného skla pomocí elektronového svazku
%A Dupak, L.
%A Dupák, Jan
%A Martin Zobač
%P 10–12
%V roč. 51