%0 Book
%D 1954
%T Vakuová technika
%A Ladislav Zobač
%C Praha
%I SNTL